Huidmondjesmonitor biedt veelbelovend perspectief

  • 7 februari 2020
    • Kennis delen
    • Plant Empowerment

Het is nog altijd een grote uitdaging om nauwkeurig de huidmondjes-geleidbaarheid (Gs) van een gewas onder praktijkomstandigheden te bepalen. Door inzicht te krijgen in het huidmondjes gedrag valt er veel te behalen; inzicht hierin geeft verbetering van de licht- en CO2-benutting door actie te ondernemen als huidmondjes sluiten. Met als gevolg: lagere kosten, efficiënter energieverbruik en hogere opbrengsten. Een nieuw ontwikkelde huidmondjesmonitor biedt veelbelovend perspectief.

Begin februari 2019 startten LetsGrow.com en Plant Lighting het onderzoek ‘Monitoring van de huidmondjesopening’. Het doel van dit onderzoek was om momentaan inzicht te krijgen in het gedrag van huidmondjes. Hierbij lag de focus op een middelmatig (paprika) en een laag verdampend gewas (anthurium). Veel factoren hebben invloed: VPD, convectieve warmteoverdracht tussen blad en kaslucht, instraling, CO2, en de vocht- en EC-status in het substraat. Het doel van dit project was ook de ontwikkeling van een robuuste, betrouwbare en betaalbare methode om de huidmondjesopening continu onder praktijkomstandigheden te monitoren. Dat is gelukt.

Er is wetenschappelijk vastgesteld, met behulp van een LICOR 6400-meting, dat de ontwikkelde huidmondjesmonitor – gebaseerd op de energiebalans van de plant  *1) – een betrouwbare indicatie geeft van het huidmondjesgedrag van paprika en anthurium.

Er is zelfs een onverwachte ontdekking gedaan: bij de anthurium teelt vormt de lang golvige warmtestraling vanaf het door de zon opgewarmde schaduwscherm een belangrijke stressfactor voor het gewas.  Ir. Jan Voogt: “Tegelijkertijd opent deze ontdekking perspectief voor een betere lichtbenutting in  beschermde teelten”.

Belangrijk om hierbij te noemen is dat de berekeningen van de stomatasensor (en elk ander model) afhankelijk zijn van de sensoren in de kas. De betrouwbaarheid van deze sensoren en de representativiteit van de meetplaats voor het gewas als geheel zijn doorslaggevend voor het resultaat. Naar verwachting zullen in de nabije toekomst steeds meer telers hun strategie baseren op gemeten data. Dit wordt ook wel data gestuurd telen genoemd. Dit vereist dus goede sensoren en voldoende aandacht voor de positionering en onderhoud. LetsGrow.com is hierbij reeds een vaste partner voor veel grote telers.

Het huidmondjes-project is gefinancierd door Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. LetsGrow.com heeft bijgedragen in de vorm van expertise en facilitering. 

*1) De energiebalans van de plant is de balans tussen de energie input en energie output. Lees meer over de betekenis en werking van de energiebalans in het boek “Growing by Plant Empowerment“; van ir. P.A.M. Geelen, ir. J.O. Voogt, ing. P.A. van Weel, 2018.

Blijf op de hoogte

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Volg ons op