Benieuwd waar je op moet letten wanneer je in de tuinbouw gaat investeren?

LetsGrow.com is overtuigd dat productie in tuinbouwkassen een duurzame bijdrage levert aan vergroening en het voeden van de wereld. Investeren in de glastuinbouw is dus een heel goede keuze!

Wij weten tegelijkertijd hoe complex het kan zijn om een kas optimaal te managen. Daarom hebben wij ons gespecialiseerd in het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend platform die uw onderneming en uw telers helpt om het teeltproces zo optimaal mogelijk in te richten. Dit realiseren wij door de combinatie van data science, plant science en een vleugje business logica. Klanten de juiste tools bieden om te kunnen groeien, that’s where we come in!

Van onvoorspelbaarheid
naar controle

Het winstgevend runnen van een glastuinbouwbedrijf vraagt om voorspelbaarheid en productie met minimale verrassingen. Maar hoe werkt dat met planten? Dit zijn levende organismen die zich niet gedragen als in een ‘normaal’ productieproces.

Om een gewas in balans en voorspelbaar te laten groeien is monitoring en aanpassing van het productieproces constant nodig.

LetsGrow.com biedt services, producten en een platform die uit verschillende onderdelen bestaan waarmee verschillende stakeholders precies de informatie krijgen die ze nodig hebben. Onze tools maken het teeltproces meer voorspelbaar en beter beheersbaar. Hierdoor kunt u uw bedrijf gecontroleerd laten groeien en uw investering laten renderen.

Ook interessant

Ontwikkeling naar datagedreven teelt

Klimaatregeling is vaak gebaseerd op meten wat er gebeurt, of gebeurd is, en daarop reageren. Steeds meer is er bij telers echter behoefte aan vooruitzien naar wat er waarschijnlijk zal gaan gebeuren, en daarop ageren. Data-analyse kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Van groene vingers naar telen zonder handen

Er ontstaat meer behoefte aan nauwkeurigere voorspellingen en het aantal mensen met groene vingers neemt fors af. Gelukkig kan Artificial Intelligence (AI) in de glastuinbouw helpen om dit verlies van kennis op te vangen.

Van traditioneel telen naar Data Driven Growing

Door gebruik te maken van de meest recente technologische ontwikkelingen is LetsGrow.com in staat telers hierbij de gewenste begeleiding te bieden. Data die de telers verzamelen is van grote waarde en heeft een actueel en praktisch nut bij het plannen van dagelijkse en lange termijn teeltstrategieën: Data Driven Growing (DDG).

Met LetsGrow.com helpen we onze klanten om nog duurzamer en beter te presteren. Dat doen we door middel van slimme data oplossingen.

Peter Hendriks — Managing Director