Samenwerking met Gremon Systems

  • 29 november 2020
    • Samenwerking

Onze samenwerking met Gremon en hun Trutina systeem en software zal telers in staat stellen om gewasgedrag te analyseren, met als uitkomst het genereren van inzichten waarmee men de behoeften van hun teelt(en) beter leert begrijpen en de teeltstrategie kan bijsturen om het hoogst mogelijke rendement te bereiken. Ons gezamenlijk einddoel is om vruchtbare grond te creëren voor het nemen van optimale beslissingen, blije gewassen in balans te houden, en klanten even optimaal te bedienen. Onze samenwerking kan een belangrijke rol spelen bij het behalen van deze doelstelling.

Bij LetsGrow.com zijn we altijd op zoek naar nieuwe technologieën en producten waarmee wij de bedrijfsdoelstellingen van onze klanten wereldwijd kunnen bedienen. De data die hierdoor gegenereerd wordt, vormt weer input voor onze algoritmes en biedt beslissingsondersteuning bij het optimaal sturen van tuinbouwbedrijven. We zijn ervan overtuigd dat resultaten en duurzaamheid volledig hand in hand kunnen en horen te gaan; deze overtuiging wordt onderbouwd door het leidende raamwerk voor telers genaamd ‘Plant Empowerment. Telen volgens de principes van Plant Empowerment betekent luisteren naar de gewassen om hen in staat te stellen hun geëvolueerde potentie ten volle te benutten en daarmee optimale kwaliteit en opbrengsten van de gewassen te realiseren. Om de wensen en behoeften van de gewassen te ontcijferen, is het van groot belang om de juiste data ter beschikking te hebben.

Het Trutina systeem biedt diverse, essentiële metingen zoals biomassa, snelheid van wateropname en de hoeveelheid verdampt water, welke de teler onmiddellijke terugkoppeling vanuit het gewas geeft. Deze terugkoppeling kan vervolgens aan onze algoritmes worden gegeven, wat in toenemende mate ervoor zorgt dat het gewas in balans wordt gehouden terwijl productie en efficiënt gebruik van hulpbronnen geoptimaliseerd worden.

In huidige tijden is de onmiddellijke en continue terugkoppeling vanuit het gewas essentieel geworden voor het bijsturen van de klimaatbeheersing onder glas op basis van gemiddelde datapunten uit een etmaal of zelfs data die elke 5 minuten gegenereerd wordt; deze laatste mogelijkheid is er nu gedeeltelijk dankzij de beschikbare integratie tussen het platform van LetsGrow.com (MyLetsGrow) en het systeem van Gremon (Trutina).

Een nauwkeurige gewasregistratie is essentieel om kwalitatief goede data sets te creëren. Alleen met goede data set is het mogelijk om de juiste analyses uit te voeren. Gewasregistraties worden doorgaans eens per week gedaan vanwege de arbeidsintensieve aard ervan. Echter vormen geautomatiseerde biomassametingen een aanvulling op de inspanningen rondom gewasregistraties door elke dag van de week, en 24 uur per dag, data te genereren.

Blijf op de hoogte

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Volg ons op