Plant stuurt zelf naar optimale lichtbenutting

  • 31 augustus 2022
    • Samenwerking

Met MyLetsGrow is het mogelijk om real-time te bepalen in hoeverre de plant het opgevangen licht nuttig gebruikt voor fotosynthese en om de schermsturing hier automatisch op aan te passen. Deze innovatie levert op een potplantenkwekerij in Nederland een productieverhoging van minimaal vijf procent op. Dit is mogelijk dankzij een unieke samenwerking tussen LetsGrow.com, PhenoVationB-Mex en Hoogendoorn Growth Management.

Hoe werkt het?

Het CropOberserver-systeem van PhenoVation meet de fotosynthese efficiëntie over een teeltoppervlak van ongeveer negen vierkante meter. Daarmee kan betrouwbaar worden bepaald in hoeverre het gewas het opgevangen licht nuttig gebruikt voor fotosynthese. Tegelijk monitort de gewasverdampings- en huidmondjessensor van LetsGrow.com de stand van de huidmondjes en brengt de status van de energie en de waterbalans in beeld. Met andere woorden of de plant “in balans” of “gestrest” is.

Door middel van een model, ontwikkeld in samenwerking met B-Mex, PhenoVation en LetsGrow.com wordt deze gecombineerde sensor-data gebruikt om te berekenen wat, onder de huidige omstandigheden, de juiste lichtintensiteit is voor optimale groei. Deze informatie wordt vervolgens naar de klimaatcomputer van Hoogendoorn Growth Management gestuurd om het scherm verder te openen of te sluiten. Op MyLetsGrow is alle data inzichtelijk zodat de teler overzicht houdt over wat er gebeurt en waarom.

Voor het eerst heb ik inzicht in hoe mijn planten zich werkelijk voelen

teler

Resultaat

De potplantenteler ziet een significante verhoging van de productie zonder dat hij zelf iets hoeft te doen of in de gaten hoeft te houden. Het is gebleken dat er minimaal vijf procent extra productie gehaald kan worden, door op het juiste moment meer licht toe te laten of juist meer te schermen.

Een mooi praktijk voorbeeld van Data Driven Growing. Dit illustreert bovendien de visie van de partners over innoveren: wanneer meerdere innovatieve partijen effectief samenwerken kunnen we snel toegevoegde waarde voor teeltbedrijven realiseren. Dit is de richting waar we als tuinbouwsector naar toe gaan

Peter Hendriks -