Gebr. Van Duijn: Ons bedrijfsresultaat naar een hoger niveau brengen met LetsGrow.com

  • 31 augustus 2022
    • Succesverhaal

De auberginekwekerij van Gebr. Van Duijn is al heel wat jaren actief met het kweken van hoge kwaliteit aubergines. Het bedrijf, ontstaan in 1962, heeft zich door de jaren heen flink uitgebreid en geïnnoveerd. In totaal beslaan de kassen van Gebr. Van Duijn een grootte van ruim 27,5 hectare. Deze zijn verdeeld over drie locaties in Westdorpe (12,5 hectare), Steenbergen (8,5 hectare) en Oosterland (6,5 hectare) in provincie Noord-Brabant en Zeeland. Op alle locaties van deze teler worden aubergines zorgvuldig geteeld en staat de plant centraal. De aubergines van Gebr. Van Duijn groeien op de onderstam van een tomatenplant. Deze onderstam draagt bij aan een constante en efficiënte groei van het gewas. De onderstam van de plant geeft de zekerheid dat de wortel een constante groei behoudt met uiteindelijk aubergines van hoge kwaliteit als resultaat. Gebr. Van Duijn gebruikt het platform van LetsGrow.com voor verschillende manieren van data verzameling, visualisatie en analysering.

Data naar een hoger niveau tillen

Wij spraken met Luuk van Duijn, Sinds 2016 teeltmanager op locatie Steenbergen en sinds 2019 ook van locatie Westdorpe. Luuk is voor LetsGrow.com geen onbekende. Hij liep stage bij LetsGrow.com tijdens zijn opleiding Tuinbouw en Akkerbouw aan de HAS in Den Bosch. Gebr. Van Duijn is aangesloten bij coöperatie Growers United en loopt samen met de telers van de productgroep Purple Pride excursie via het platform van LetsGrow.com. Toen Luuk in 2016 in dienst trad bij het bedrijf is er gestart met het uitbreiden van het gebruik van LetsGrow.com bij Gebr. Van Duijn. Luuk vult aan; “Omdat er veel locaties zijn die allemaal op hun eigen manier data genereren, is het belangrijk eenzelfde platform te hebben die alle data inzichtelijk maakt. Dan wordt de data naar een hoger niveau getild en is het vergelijkbaar. Allereerst is er toen gestart met het vergelijken van klimaatgegevens van verschillende locaties. Vervolgens is de eerste stap gezet richting gewasregistraties en het vergelijken van plant- en watermonsters”. Hedendaags haalt LetsGrow.com data op uit de handmatige registraties, de klimaatcomputer, verschillende sensoren, de sorteermachine en maakt men foto’s van het gewas. Al deze data komt overzichtelijk samen op de dashboards van Gebr. Van Duijn op het platform MyLetsGrow.

Het vergelijken van klimaatgegevens was de eerste stap. Luuk legt uit: “Het vergelijken van de klimaatgegevens van de verschillende locaties werd al gedaan op etmaalniveau, maar eigenlijk gaf deze data te weinig bruikbare informatie. Je kunt namelijk twee telers naast elkaar zetten met beide een etmaal van 22 graden. Maar wanneer de ene teler vlak stookt en de andere teler een dif-strategie hanteert van 4 graden, resulteert dit uiteindelijk in een ander type plant. Een periode van bijvoorbeeld dag of nacht of een kortere periode zou in dit geval dan dus accurater zijn. Bij LetsGrow.com is vijfminutendata zelfs mogelijk”.

De uitbreiding van LetsGrow.com met accurate gewasregistratie

Het doel van Gebr. Van Duijn is om nog meer data via LetsGrow.com te visualiseren. “Met LetsGrow.com zijn we in staat om keuzes in de teelt te onderbouwen met feitelijke gegevens. Zo kunnen we ons bedrijfsresultaat uiteindelijk naar een hoger niveau brengen”. Luuk geeft aan dat de modules met klimaat, water en meteo tot zijn favorieten behoort; “Dit is de module waar het mee begonnen is en die door mij en mijn collega’s het meeste gebruikt wordt. Iedere dag kun je real-time vergelijken met collega’s en andere locaties. Dit zorgt ervoor dat wij de ontwikkelingen in de teelt goed inzichtelijk hebben”.

De afgelopen jaren is het gebruik van LetsGrow.com door Gebr. Van Duijn steeds meer uitgebreid. Zo is er ook gestart met de aubergine gewasregistratie. Luuk legt uit: “Voorheen hield iedere teler van iedere locatie zelf zijn gewasregistratie bij. Door dit met elkaar via de LetsGrow.com app in te voeren, worden er steeds minder onnodige fouten gemaakt in de berekeningen. Tevens wordt er tijdswinst behaald. Er is nu een vast moment waarop de registraties gedaan worden en zo kun je de gegevens direct vergelijken met andere data, zoals bijvoorbeeld het klimaat. Het is daarnaast ook gemakkelijk om toekomstige collega’s inzicht te geven in de data, omdat de data goed bewaard blijft. Deze veilige opslag van onze data zorgt er ook voor dat we die data in de toekomst weer kunnen gebruiken”.

Een toekomst met Machine Learning

Wanneer we Luuk vragen naar het doel voor de komende jaren dan is het antwoord duidelijk: “Ons doel is om nog meer data aan het platform van LetsGrow.com te koppelen. De mogelijkheden op het gebied van bijvoorbeeld Machine Learning zijn vol in ontwikkeling. Als we er nu al voor kunnen zorgen dat onze data inzichtelijk is en men op dezelfde manier met de data leert werken, zorgt dat ervoor dat we in de toekomst snel kunnen schakelen. Bijvoorbeeld wanneer de ontwikkelingen kansen voor ons gaan bieden”.

Gebr. Van Duijn werkt hard aan dit doel en is dit jaar zelfs in samenwerking met Purple Pride en LetsGrow.com gestart met het ontwikkelen van een goed werkende oogstprognose voor hun aubergines. Luuk legt hierover uit: “Ieder jaar waren er een aantal momenten waarop er mis geprognotiseerd werd. Zonde, want het kan preciezer. LetsGrow.com helpt ons hierbij. Tijdens een tweewekelijks overleg zitten we met de telers van verschillende locaties bij elkaar en bespreken we de resultaten van de nieuwe oogstprognose. Zo vinden we de missing link in bijvoorbeeld onze registraties of data gebruik. Door deze foutjes naar boven te halen kunnen we de oogstprognose finetunen en nog optimaler inzetten”.

Het finetunen van de prognose zorgt ervoor dat uitbreiding mogelijk is. Er is nu zelfs een koppeling gemaakt met hun Aweta sorteersysteem: “In de aubergines werken we met verschillende gewichtsklassen en de bedoeling is dat wij deze gewichtsklassen prognosticeren richting onze verkoop. Want wanneer we goed in kaart hebben wat de voorspelde productie per gewichtsklasse gaat zijn, kan de verkoop hier op inspelen. Deze data is voor ons dus essentieel”, aldus Luuk.

Duidelijk is dat Gebr. Van Duijn in samenwerking met Purple Pride en LetsGrow.com de komende jaren blijft innoveren, maar uiteindelijk zijn er maar een aantal dingen belangrijk voor deze teler, namelijk; groei, aandacht en plezier. Dat brengt hen succes volgens Luuk. Hier zijn wij bij LetsGrow.com het natuurlijk mee eens.