Digitaal excursie lopen levert tomatentelers Growers United meerwaarde

  • 31 augustus 2022
    • Succesverhaal

De coronatijd heeft ervoor gezorgd dat vele processen in het bedrijfsleven een digitale inslag gekregen hebben. Dit is voor Growers United tomaat niet anders. Bij deze telerscoöperatie heeft vooral digitaal excursie lopen een vlucht genomen. Mede als gevolg van corona, maar ook door het naleven van strenge hygiëneregels bij tomatentelers om mogelijke besmetting met ToBRFV te voorkomen.

Digitaal van elkaars data leren

Reeds van oudsher komen telers bij elkaar in de kas om van elkaar te leren en zo naar een kwalitatief steeds beter gewas te streven. In georganiseerde vorm noemen telers dit ‘excursie lopen’. Begin 2020 lanceerde LetsGrow.com het Digitaal Excursie Lopen. Met hoogwaardige video-opnames uit de kas kan men via MyLetsGrow een kijkje in andermans kas nemen, data delen en die van relevante context voorzien.

Met behulp van LetsGrow.com lopen circa vijftig teeltspecialisten van de leden van Growers United tomaat wekelijks of tweewekelijks digitaal excursie. En dit bevalt boven verwachting goed. Tom Prins, Innovatiemanager tomaat bij Growers United vertelt: “Digitaal excursie lopen bespaart tijd en levert een grote hoeveelheid waardevolle informatie op. Goed voor nieuwe en diepgaande inzichten voor je teeltstrategie. Daarnaast past het goed bij de strenge hygiëneregels die we hanteren om ToBRFV-besmetting te voorkomen”.

Dankzij digitale excursies kunnen de teeltspecialisten, met behulp van video’s en plantmetingen, een kijkje bij elkaar in het gewas nemen én kunnen de telers van elkaar leren op het gebied van opbrengsten en teeltomstandigheden. Daarnaast is het de ideale manier om vraagstukken van de verschillende locaties inzichtelijk en bespreekbaar te maken. Elke teelt kent zijn uitdagingen in de kas en door de excursiegroepen kan men leren van andere telers die voor Growers United produceren.

Deze optelsom zorgt ervoor dat Digitaal Excursie Lopen geen tijdelijke oplossing is. De voordelen zijn legio, maar uiteraard missen de deelnemers aan de excursiegroepen af en toe nog wel het zogenoemde ‘betonpad-gesprek’.

LetsGrow.com als strategische data-partner

Alle data die voortkomt uit het Digitaal Excursie Lopen worden overzichtelijk weergeven in het platform van LetsGrow.com. LetsGrow.com begeleidt daarnaast de telers in het proces en helpt de deelnemers inzichten te krijgen in de door hen verzamelde data zoals video’s, foto’s en gewasregistraties. Met deze data kunnen vergelijkingen en analyses worden uitgevoerd waardoor men een beter beeld krijgt van hoe de rassen groeien en waar optimalisatie mogelijk is.

Martin van Tol, Sales Manager bij LetsGrow.com vertelt over deze unieke samenwerking: “De tomatentelers van Growers United vormen de enige groep die op deze grote schaal digitaal excursie loopt. Met zo’n 50 teeltlocaties zijn zij hierin echt uniek. LetsGrow.com is de strategische partner op het gebied van data -en teeltoptimalisatie. We bekijken gezamenlijk welke stappen er gezet kunnen worden voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van het gewas, tegen zo laag mogelijke kosten voor de teler. We brengen de discussie op gang om zo ,met elkaar, de groep naar een nog hoger niveau te tillen door te blijven innoveren.

Jacco Besuijen, Productgroep Manager tomaat van Growers United legt uit; “Het afgelopen jaar heeft het Digitaal Excursie Lopen een stevigere plek gekregen binnen de organisatie. Sinds de start van Tom Prins als Innovatiemanager tomaat, wordt er vaker dan voorheen geëvalueerd tussen LetsGrow.com en Growers United en is er één aanspreekpunt voor de leden. Op deze manier wordt er continu bekeken waar verbetering mogelijk is en kunnen we hier op inspelen.”

De verwachting is dat in de toekomst, de meeste telers van Growers United Tomaat kiezen voor een hybride vorm: Digitaal Excursie Lopen met behulp van LetsGrow.com zal blijven, maar verwacht wordt dat de resultaten ook face-to-face met elkaar worden bekeken. Een gezonde combinatie van processen optimaliseren door digitalisatie, maar wel met een persoonlijke touch.

Tom Prins, Innovatie Manager tomaat bij Growers United en Martin van Tol, Sales Manager bij LetsGrow.com.