Vereijken Kwekerijen: met data-analyse de volgende stap

  • 31 augustus 2022
    • Succesverhaal

Door data-analyse zetten we de volgende stap

De productiecijfers zijn al jaren goed, zowel qua kilo’s als qua kwaliteit. En toch wil je als teler en als bedrijf blijven verbeteren. Wat kan je dan naar de volgende stap brengen? Middels een zeer uitvoerige data-analyse worden teeltacties en prestaties van de afgelopen jaren op een dusdanige manier geanalyseerd dat er handvatten uit voort komen, waarmee je als teler zowel de productie als de kwaliteit kunt verbeteren. LetsGrow.com maakt data-analyses over meerdere jaren voor alle telers beschikbaar.

In de glastuinbouw is de ontwikkeling op het gebied van data-analyse de afgelopen periode in een enorme stroomversnelling terecht gekomen. Door gebruik te maken van geavanceerde Big Data en Artificial Intelligence technieken is het mogelijk om analyses te maken die boven het vermogen van het menselijk brein uitstijgen. Hiermee maakt de glastuinbouw een volgende ontwikkeling door en de productie wordt zowel kwalitatief als kwantitatief verbeterd.
 
Wanneer deze moderne technieken worden gecombineerd met plantfysiologische kennis en modellen, dan biedt dit grote mogelijkheden om de teelt verder te optimaliseren. LetsGrow.com heeft deze beide competenties in huis en heeft ook een data-analyse bij Vereijken Kwekerijen uitgevoerd.
  
Directeur Hans Vereijken: “Wij geloven in telen op basis van data. Al jaren gebruiken we LetsGrow.com om de data van al onze kwekerijen centraal in te zien en te analyseren. We willen intern de discussie voeren over wat we willen bereiken en hoe we dat gaan doen, in plaats van achteraf te discussiëren over hoe iets gegaan is. Laatst hebben ze bij LetsGrow.com extra functionaliteit opgeleverd, waardoor we onze Plan-Do-Check-Act methodiek nog beter toepassen. Dat zijn we nu aan het implementeren. Maar we willen eigenlijk nog meer. Hoe telen we precies? En wat zegt de wetenschap hierover? Aan welke knoppen kunnen we draaien om het nog beter te doen?”

Wij geloven in telen op basis van data. Al jaren gebruiken we LetsGrow.com om de data van al onze kwekerijen centraal in te zien en te analyseren. We willen intern de discussie voeren over wat we willen bereiken en hoe we dat gaan doen, in plaats van achteraf te discussiëren over hoe iets gegaan is.

Hans Vereijken, directeur Vereijken Kwekerijen

LetsGrow.com heeft hiervoor een Licht Benutting Efficiëntie (LBE) data-analyse uitgevoerd met data van vier jaar over vijf vestigingen. De LBE geeft aan hoe efficiënt de omzetting was van straling naar productie. Uit de analyse kwam naar voren dat deze over het jaar heen te veel fluctueert. De data-analyse geeft voldoende stof om hier aandacht aan te besteden.
  
Peter Hendriks: “Vereijken is al jaren klant bij ons. Alle data van de afgelopen jaren hebben we altijd netjes bewaard, net als van onze andere klanten. Nu bieden we onze klanten de mogelijkheid om hun data ten gelde te maken doordat we precies kunnen aanwijzen waar het goed gaat en waar het nog beter kan. En ook wát er nog beter kan. Daarna is het aan de kweker en zijn teeltadviseur om ermee aan de slag te gaan. We bieden ook de mogelijkheid de analyse periodiek uit te blijven voeren om te kijken of de verbeteringen daadwerkelijk worden doorgevoerd en wat het resultaat ervan is. Met de Klimaatmonitor hebben we een tool waarmee men op dagelijkse basis (zelfs op vijf-minuten-basis) kan zien of het klimaat in balans blijft. Hiermee zijn grote verbeteringen te behalen!”.

Vereijken is al jaren klant bij ons. Alle data van de afgelopen jaren hebben we altijd netjes bewaard, net als van onze andere klanten. Nu bieden we onze klanten de mogelijkheid om hun data ten gelde te maken doordat we precies kunnen aanwijzen waar het goed gaat en waar het nog beter kan. En ook wát er nog beter kan.

Peter Hendriks,

Hans heeft met zijn telers een cursus Data Driving Growing gevolgd. Hiermee wil hij de resultaten uit de data-analyse beter begrijpen, de theorie en het onderzoek koppelen aan de praktijk, waardoor hij het beter kan toepassen. Doordat er steeds meer meetapparatuur ter beschikking komt, wordt het steeds moeilijker om alle data te combineren tot bruikbare informatie.
 
Vereijken: “Hiervoor zijn extra tools nodig, maar dan moeten we wel met deze data om kunnen gaan. Uiteindelijk optimaliseren we hiermee onze teeltwijze. Door deze data-analyse kunnen we de volgende stap zetten.”
 
Meer weten over Vereijken Kwekerijen? Bekijk de website Vereijken Kwekerijen.