Plant Empowerment

Plant Empowerment

Plant Empowerment is de route naar een datagedreven manier van telen. Deze manier van telen zorgt voor consistentie in de teelt en voor optimaal gebruik van resources. Dat betekent dat telen volgens Plant Empowerment niet alleen heel duurzaam is, maar ook nog eens heel lucratief. Daarom hebben wij het boek [Growing by Plant Empowerment] ook uitgegeven en zijn we initiatiefnemer van de Plant Empowerment Sustainable Growing Foundation.

Door het inzetten van onze data-analyses en onze monitoringstools, is het voor bedrijven steeds makkelijker om zelf de principes van Plant Empowerment toe te passen. We hebben hier zelfs trainers voor opgeleid. Onze trainers kunnen u en uw telers leren hoe te telen volgens de principes van Plant Empowerment. Hiervoor gebruiken we uw eigen data. Dit zijn dus hele praktische handvatten waarmee u meteen kunt starten.

Contact Francisco

Meer features