Analysetools

Analysetools

In MyLetsGrow zitten heel handige functionaliteiten om snel uw data te analyseren. Op deze manier kunt u snel afwijkingen zien en analyseren; grafieken opstellen met data van meerdere dagen om tot trendlijnen met het gemiddelde per dag (of zelfs per uur) te komen; twee teelten over elkaar heen leggen, tijd verschuiven en nog veel meer. Bovendien kunt u notificaties via sms en e-mail instellen op basis van tijd en bij afwijkingen. Zo bent u altijd snel op de hoogte en blijft u “in control”.

Contact Ton

Meer features