Het Nieuwe Telen

Het Nieuwe Telen

16 juli 2019

Het Nieuwe Telen (HNT) is een nieuwe manier van telen die in de Nederlandse glastuinbouw is geïntroduceerd door de Nederlandse Land- en Tuinbouw Organisatie. Hoogendoorn Growth Management is betrokken geweest bij het onderzoek sinds 2006. Hoewel HNT meestal wordt geassocieerd met energiebesparing, is het primaire doel de groei van planten te optimaliseren door het verbeteren van de klimaatomstandigheden in de kas. Dus de nadruk ligt op de groei en ontwikkeling van de plant. Hoewel ook aanzienlijke energiebesparingen haalbaar zijn, worden deze beschouwd als een bonus in plaats van een doel.

In Nederland is rond HNT een intensief educatief programma geïntroduceerd. Binnen dit programma zijn al honderden Nederlandse telers en adviseurs opgeleid en getraind om hun kennis van natuurkunde en plantenfysiologie uit te breiden. Door het toepassen van de principes van HNT verbeteren zij hun resultaten en minimaliseren ze tegelijkertijd hun energiekosten.

Deze whitepaper geeft in het kort een aantal achtergronden en toepassingen van de teeltmethoden van Het Nieuwe Telen.

Contact Winny

Nog meer kennis

Lees ook onze andere whitepapers