IPM-registratie naar een hoger niveau tillen met LetsGrow.com

De Unie van Ostrobothnische Zweedssprekende telers in Finland (SLC) draagt bij aan onderzoek in kassen om telers te ondersteunen. Een van de projecten van SLC richt zich op het management van de witte vlieg. Om de hoeveelheid en de verspreiding van de witte vlieg in kaart te brengen, gebruiken de onderzoekers verschillende parameters, waaronder licht, lucht en bladtemperatuur. Al deze gegevens worden verzameld via de IPM-module in MyLetsGrow. Dit levert overzichtelijke dashboards en heatmaps op, waarmee de onderzoekers van SLC de telers beter kunnen adviseren over de hoeveelheid gewasbescherming die nodig is in de kas.

 

 

SLC’s verhaal en keuze voor LetsGrow.com

SLC is een telersvereniging die lobbyt voor de belangen van primaire producenten, waaronder steun voor onderzoeksactiviteiten. Een van de projecten richt zich op de ontwikkeling van geïntegreerde plaagbestrijding (IPM) van de witte vlieg in tomaten die jaarrond beschikbaar zijn. Tomaten zijn een veelvoorkomend gewas in de Ostrobothnische glastuinbouwcluster van in totaal ongeveer 125 glastuinbouwbedrijven. Milieuvriendelijke IPM-methoden worden gebruikt om problemen te voorkomen en intensieve bestrijdingsactiviteiten te verminderen of zelfs te vermijden.

 

We spraken met Sandra en Irene, twee onderzoekers die voor het witte vlieg project van SLC werken. Irene werkt ook deeltijds voor Luke, dat is het Natural Resources Institute in Finland in het project. De onderzoekers proberen de verspreiding en ontwikkeling van de witte vlieg in kaart te brengen aan de hand van verschillende parameters zoals temperatuur, vochtigheid en het aantal witte vliegen zoals bepaald door gele vangplaten en bladmonsters. Volgens Irene is de bladtemperatuur “zeer relevant voor het onderzoek omdat die van invloed is op de ontwikkeling van de larven. We moeten de correlatie tussen blad- en luchttemperatuur begrijpen om de ontwikkelingstijd van de witte vlieg in kaart te kunnen brengen”.

 

Kortom, er moeten veel gegevens worden geanalyseerd, maar de telers hebben ook real-time informatie nodig over wat zij met de plaag moeten doen. Daarom zijn de onderzoekers van het project op zoek gegaan naar organisaties die de mogelijkheid bieden om alle gegevens op te slaan om ze in één oogopslag te kunnen analyseren. Na enig marktonderzoek kwamen ze uit bij LetsGrow.com. Met name de IPM-module bleek goed te passen in hun strategie omdat deze de mogelijkheid biedt om registratieresultaten te digitaliseren.

 

 

Beter advies dankzij het data-analyse platform van LetsGrow.com

Dankzij het dataplatform van LetsGrow.com hebben de onderzoekers van SLC alle gegevens uit de kassen op één plek, overzichtelijk bij elkaar. Ook kunnen deze gegevens dankzij de Dashboards eenvoudiger worden geanalyseerd. ”Dankzij LetsGrow.com kunnen we betere onderzoekers zijn. We adviseren telers bijvoorbeeld om een natuurlijke vijand in te zetten om een plaag te bestrijden of te voorkomen. Met de data en heatmaps van LetsGrow.com kunnen we ook visueel aantonen waarom we bepaalde adviezen geven aan de telers en kunnen we ze laten zien wat de gevolgen zijn van een bepaalde actie. De data en visualisaties van LetsGrow.com versterken dus zowel ons onderzoek als het advies aan de teler”, aldus Sandra.

 

MyLetsGrow levert overzichtelijke dashboards en heatmaps op, waarmee de onderzoekers van SLC de telers beter kunnen adviseren over de hoeveelheid gewasbescherming die nodig is in de kas.

 

Een tool van LetsGrow.com waar de onderzoekers van SLC veel aan hebben gehad en die een belangrijke reden voor hen is geweest om het LetsGrow.com platform überhaupt te gaan gebruiken, zijn de heatmaps. “Voor onderzoeksdoeleinden gebruiken we de heatmaps om te bestuderen hoeveel gele vangplaten optimaal zijn om te gebruiken voor de monitoring van de witte vlieg. De heatmaps zijn erg nuttig geweest om het optimale aantal vallen aan telers en adviseurs te laten zien”, legt Irene uit.

 

Soepel implementatieproces

In april 2021 werd het dataplatform LetsGrow.com geïntegreerd in de twee kassen waarin SLC onderzoek doet. De implementatie van het dataplatform verliep goed en soepel. “Het gebruik van het platform en de interpretatie van de data verliepen allemaal vrij vlot. Tijdens de implementatie van het dataplatform in de eerste kas heeft Kim (Helderman, Sales Manager bij LetsGrow.com) ons wegwijs gemaakt in het gebruik van het platform. Daarnaast beantwoordde ze al onze vragen. Alles verliep heel soepel en met goede communicatie”, vertelt Sandra.

 

 

LetsGrow.com zet volgende stap richting autonoom telen. Meer inzicht met LetsGrow Livestream

LetsGrow.com heeft de Google Glass in hun slimme dashboard geïntegreerd en presenteert hiermee de meest innovatieve visuele-dataondersteuning tot nu toe; de LetsGrow Livestream. Met gebruik van de Google Glass is het vanaf heden mogelijk een kas te betreden zonder een voet over de drempel te zetten. Met de LetsGrow Livestream is men digitaal ‘in control’ en in staat om op afstand een nog beter beeld van het gewas te krijgen.

Digitale innovatie

In 2020 introduceerde LetsGrow.com het digitaal excursielopen. Hoogwaardige foto’s en video’s uit de kas streamen naar een centraal dashboard op het platform MyLetsGrow. De toevoeging van deze beelden zijn tegenwoordig onmisbaar in vele teeltstrategieën van telers en teeltadviseurs wereldwijd. De LetsGrow Livestream is een logische volgende stap. Zeker in een tijd waarin het steeds moeilijker is om op elke locatie continue fysiek aanwezig te zijn. Door middel van scherpe beelden en spraakmogelijkheden is het mogelijk om meer in detail het gewas te bekijken. Als gebruiker in de kas heeft u uw handen vrij om goed de gewenste onderdelen van het gewas in beeld te brengen. Daarnaast kan de kijker, middels de spraakmogelijkheden, aangeven waar hij graag nog eens beter naar wil kijken. Deze interactie  zorgt ervoor dat de juiste inzichten opgedaan worden en gewenste resultaten bereikt worden.

De LetsGrow.com Livestream brengt vele voordelen met zich mee. Zo krijgt men een gedetailleerd beeld te zien waarmee de juiste informatie voorhanden is, communicatie gaat gemakkelijk via spraak, er ontstaat een grotere span of control en het bespaart tijd.

De volgende stap richting autonoom telen

Met LetsGrow livestream zet LetsGrow.com de volgende stap richting autonoom telen en brengt monitoring en begeleiding op afstand naar een nog hoger niveau.

Ton van Dijk, Global Head of Sales en Operations bij LetsGrow.com legt uit: “LetsGrow.com is er om de bedrijfsprocessen en resultaten te optimaliseren voor alle stakeholders zoals investeerders, telers en adviseurs.  Tegenwoordig is het bezoeken van een kas niet altijd mogelijk en ook is het betreden van een kas niet zonder risico. Virussen liggen op de loer.

Daarnaast staan kassen over de hele wereld en wordt er veel heen en weer gereisd tussen de diverse locaties. De Google Glass biedt uitkomst in deze situaties en maakt het mogelijk om vaker en laagdrempeliger in contact te komen met elkaar. Daarnaast ziet men de livebeelden, samen met de klimaat en gewasdata en eventuele foto’s naast elkaar op een dashboard in het MyLetsGrow platform. Er zijn dus snel en eenvoudig correlaties te bespeuren tussen wat men ziet en wat de data aangeeft. Hiermee kan een teler of teeltadviseur nog beter inspelen op wat er werkelijk gebeurt. Het is echt alsof je over de schouder met elkaar meekijkt. De LetsGrow Livestream is de eerste uit een reeks innovaties die LetsGrow.com de komende tijd gaat uitrollen”.

Order nu!

De LetsGrow Livestream met de Google Glass is vanaf vandaag beschikbaar. Maakt u een volgende stap in data-gedreven telen, bent u op zoek naar efficiëntere manier van communiceren met real-time visuele data? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon van LetsGrow.com of raadpleeg het contactformulier.

Gebr. Van Duijn

De auberginekwekerij van Gebr. Van Duijn is al heel wat jaren actief met het kweken van hoge kwaliteit aubergines. Het bedrijf, ontstaan in 1962, heeft zich door de jaren heen flink uitgebreid en geïnnoveerd. In totaal beslaan de kassen van Gebr. Van Duijn een grootte van ruim 27,5 hectare. Deze zijn verdeeld over drie locaties in Westdorpe (12,5 hectare), Steenbergen (8,5 hectare) en Oosterland (6,5 hectare) in provincie Noord-Brabant en Zeeland. Op alle locaties van deze teler worden aubergines zorgvuldig geteeld en staat de plant centraal. De aubergines van Gebr. Van Duijn groeien op de onderstam van een tomatenplant. Deze onderstam draagt bij aan een constante en efficiënte groei van het gewas. De onderstam van de plant geeft de zekerheid dat de wortel een constante groei behoudt met uiteindelijk aubergines van hoge kwaliteit als resultaat. Gebr. Van Duijn gebruikt het platform van LetsGrow.com voor verschillende manieren van data verzameling, visualisatie en analysering.

Data naar een hoger niveau tillen

Wij spraken met Luuk van Duijn, Sinds 2016 teeltmanager op locatie Steenbergen en sinds 2019 ook van locatie Westdorpe. Luuk is voor LetsGrow.com geen onbekende. Hij liep stage bij LetsGrow.com tijdens zijn opleiding Tuinbouw en Akkerbouw aan de HAS in Den Bosch. Gebr. Van Duijn is aangesloten bij coöperatie Growers United en loopt samen met de telers van de productgroep Purple Pride excursie via het platform van LetsGrow.com. Toen Luuk in 2016 in dienst trad bij het bedrijf is er gestart met het uitbreiden van het gebruik van LetsGrow.com bij Gebr. Van Duijn. Luuk vult aan; “Omdat er veel locaties zijn die allemaal op hun eigen manier data genereren, is het belangrijk eenzelfde platform te hebben die alle data inzichtelijk maakt. Dan wordt de data naar een hoger niveau getild en is het vergelijkbaar. Allereerst is er toen gestart met het vergelijken van klimaatgegevens van verschillende locaties. Vervolgens is de eerste stap gezet richting gewasregistraties en het vergelijken van plant- en watermonsters”. Hedendaags haalt LetsGrow.com data op uit de handmatige registraties, de klimaatcomputer, verschillende sensoren, de sorteermachine en maakt men foto’s van het gewas. Al deze data komt overzichtelijk samen op de dashboards van Gebr. Van Duijn op het platform MyLetsGrow.

Het vergelijken van klimaatgegevens was de eerste stap. Luuk legt uit: “Het vergelijken van de klimaatgegevens van de verschillende locaties werd al gedaan op etmaalniveau, maar eigenlijk gaf deze data te weinig bruikbare informatie. Je kunt namelijk twee telers naast elkaar zetten met beide een etmaal van 22 graden. Maar wanneer de ene teler vlak stookt en de andere teler een dif-strategie hanteert van 4 graden, resulteert dit uiteindelijk in een ander type plant. Een periode van bijvoorbeeld dag of nacht of een kortere periode zou in dit geval dan dus accurater zijn. Bij LetsGrow.com is vijfminutendata zelfs mogelijk”.

De uitbreiding van LetsGrow.com met accurate gewasregistratie

Het doel van Gebr. Van Duijn is om nog meer data via LetsGrow.com te visualiseren. “Met LetsGrow.com zijn we in staat om keuzes in de teelt te onderbouwen met feitelijke gegevens. Zo kunnen we ons bedrijfsresultaat uiteindelijk naar een hoger niveau brengen”. Luuk geeft aan dat de modules met klimaat, water en meteo tot zijn favorieten behoort; “Dit is de module waar het mee begonnen is en die door mij en mijn collega’s het meeste gebruikt wordt. Iedere dag kun je real-time vergelijken met collega’s en andere locaties. Dit zorgt ervoor dat wij de ontwikkelingen in de teelt goed inzichtelijk hebben”.

De afgelopen jaren is het gebruik van LetsGrow.com door Gebr. Van Duijn steeds meer uitgebreid. Zo is er ook gestart met de aubergine gewasregistratie. Luuk legt uit: “Voorheen hield iedere teler van iedere locatie zelf zijn gewasregistratie bij. Door dit met elkaar via de LetsGrow.com app in te voeren, worden er steeds minder onnodige fouten gemaakt in de berekeningen. Tevens wordt er tijdswinst behaald. Er is nu een vast moment waarop de registraties gedaan worden en zo kun je de gegevens direct vergelijken met andere data, zoals bijvoorbeeld het klimaat. Het is daarnaast ook gemakkelijk om toekomstige collega’s inzicht te geven in de data, omdat de data goed bewaard blijft. Deze veilige opslag van onze data zorgt er ook voor dat we die data in de toekomst weer kunnen gebruiken”.

Een toekomst met Machine Learning

Wanneer we Luuk vragen naar het doel voor de komende jaren dan is het antwoord duidelijk: “Ons doel is om nog meer data aan het platform van LetsGrow.com te koppelen. De mogelijkheden op het gebied van bijvoorbeeld Machine Learning zijn vol in ontwikkeling. Als we er nu al voor kunnen zorgen dat onze data inzichtelijk is en men op dezelfde manier met de data leert werken, zorgt dat ervoor dat we in de toekomst snel kunnen schakelen. Bijvoorbeeld wanneer de ontwikkelingen kansen voor ons gaan bieden”.

Gebr. Van Duijn werkt hard aan dit doel en is dit jaar zelfs in samenwerking met Purple Pride en LetsGrow.com gestart met het ontwikkelen van een goed werkende oogstprognose voor hun aubergines. Luuk legt hierover uit: “Ieder jaar waren er een aantal momenten waarop er mis geprognotiseerd werd. Zonde, want het kan preciezer. LetsGrow.com helpt ons hierbij. Tijdens een tweewekelijks overleg zitten we met de telers van verschillende locaties bij elkaar en bespreken we de resultaten van de nieuwe oogstprognose. Zo vinden we de missing link in bijvoorbeeld onze registraties of data gebruik. Door deze foutjes naar boven te halen kunnen we de oogstprognose finetunen en nog optimaler inzetten”.

Het finetunen van de prognose zorgt ervoor dat uitbreiding mogelijk is. Er is nu zelfs een koppeling gemaakt met hun Aweta sorteersysteem: “In de aubergines werken we met verschillende gewichtsklassen en de bedoeling is dat wij deze gewichtsklassen prognosticeren richting onze verkoop. Want wanneer we goed in kaart hebben wat de voorspelde productie per gewichtsklasse gaat zijn, kan de verkoop hier op inspelen. Deze data is voor ons dus essentieel”, aldus Luuk.

Duidelijk is dat Gebr. Van Duijn in samenwerking met Purple Pride en LetsGrow.com de komende jaren blijft innoveren, maar uiteindelijk zijn er maar een aantal dingen belangrijk voor deze teler, namelijk; groei, aandacht en plezier. Dat brengt hen succes volgens Luuk. Hier zijn wij bij LetsGrow.com het natuurlijk mee eens.

Den Berk Délice

“Plant Empowerment zal ons helpen om optimale groei te genereren met elke vierkante meter”. Sinds de eerste invoering van de Plant Empowerment principes, zo’n anderhalf jaar geleden, heeft de Belgische tomatenproducent Den Berk Délice een aantal veranderingen doorgevoerd en ervaart hij nu al tal van voordelen. Teler Lucas Aertsen vertelt er meer over in dit interview.

Lucas Aertsen is hoofdteler op de 9,6ha tomatenproductielocatie van Salmmeir BV in het Belgische Rijkevorsel. Dit bedrijf – onderdeel van de Den Berk Délice groep die in totaal 60ha productie heeft verspreid over zes locaties – heeft een sterke reputatie als leverancier van hoogwaardige en smaakvolle speciale tomaten aan grote retailers in heel Europa. De belangrijkste rassen zijn de rode cherrytomaten Axiany en Sweetelle, plus een aantal andere voor de productie van kleurmengsels.

Lucas werkt in de glastuinbouw sinds hij zo’n vijf jaar geleden afstudeerde als bio-ingenieur aan de universiteit van Leuven. “Wat ik zo leuk vind aan mijn functie is dat hij zo breed is”, zegt Lucas. “Naast plantenbiologie houd ik me bezig met nieuwe technologie en IT, de energiemarkt en, met het oog op onze uitbreidingsplannen, zelfs met de bouw.” Op dit moment wordt een gloednieuwe kas van 7,2ha gebouwd, waar eind augustus de eerste gewassen zullen worden geplant. Daarnaast komt er eind dit jaar nog een faciliteit van 8,5 ha bij, waarvan de productie in maart/april 2022 van start moet gaan.

Expertise omzetten in gegevens

“Ons bedrijf groeit zo snel dat we echt data-gedreven moeten zijn. Een paar jaar geleden hadden we zes of zeven telers, maar nu zijn we met zo’n tien en volgend jaar zijn dat er vijftien. De meeste van de nieuwe aanwinsten zijn relatief jong en minder ervaren. Dus vroegen we ons af hoe we de expertise van onze meer ervaren telers konden omzetten in data om de nieuwe telers snel op weg te helpen,” legt Lucas uit. In dit kader heeft Den Berk Délice zo’n anderhalf jaar geleden het dataplatform LetsGrow.com geïnstalleerd en werkt sindsdien volgens het Plant Empowerment concept.

De teeltmethode ‘Growing by Plant Empowerment’ is voortgekomen uit de principes van Het Nieuwe Telen (‘Next Generation Growing’), die sinds de eerste ontwikkeling in Nederland door P.A.M Geelen, J.O. Voogt en P.A.M. van Weel in 2005 over de hele wereld zijn getest en bewezen. In 2016 schreven de oprichters een boek genaamd ‘Growing by Plant Empowerment’ om deze geïntegreerde aanpak uit te leggen. Het is gebaseerd op fysica en plantenfysiologie en richt zich op het in evenwicht houden van alle plantbalansen. Tijdens het teeltproces worden continu gegevens verzameld en geanalyseerd om te monitoren hoe de kasomstandigheden de gewasprestaties beïnvloeden als basis voor besluitvorming. Het concept wordt actief ondersteund door een multidisciplinair team van zes officiële Plant Empowerment Implementation Partners, waaronder substraatspecialist Saint-Gobain Cultilene, het dataplatform LetsGrow.com, klimaatcomputerleverancier Hoogendoorn Growth Management en screeningspecialist Ludvig Svensson.

Betere vergelijkingen

“Voordat het dataplatform LetsGrow.com werd geïnstalleerd, hadden we wekelijks een vergadering met alle telers van de verschillende bedrijven in de groep om de resultaten van onze gewassen en rassen samen te bespreken. Dat kostte veel Excel-sheets en uitdraaien uit de klimaatcomputer, en de voorbereiding was erg tijdrovend. Tegenwoordig worden de klimaatgegevens van de vorige dag via LetsGrow.com automatisch naar elke manager gestuurd en krijgen we één keer per week een overzicht, terwijl we ook altijd ons eigen dashboard kunnen gebruiken. Dat maakt het veel eenvoudiger om over betrouwbare gegevens te beschikken als basis voor het vergelijken en bespreken van de teeltprestaties”, voegt hij eraan toe.

Om Den Berk Délice te helpen het maximale uit de Plant Empowerment-principes te halen, krijgt het bedrijf sinds oktober 2020 een training. “Al onze telers volgen eens in de twee weken een online sessie van twee uur. De theorie uit de verschillende hoofdstukken in het boek vormt de basis, maar de cursus is ook toegesneden op onze eigen praktijksituatie”, licht Lucas toe. “We gebruiken ons eigen dashboard en verkennen de balansen, zoals water, energie, assimilaten, de invloed van de screeningsstrategie enzovoort, aan de hand van actuele vraagstukken. De cursus wordt gepresenteerd door experts van LetsGrow.com en Hoogendoorn Growth Management met achter de schermen input van de andere Plant Empowerment implementatiepartners.”

Kennis delen

“We willen geen in zichzelf gekeerd bedrijf zijn – we vinden het belangrijk om in contact te blijven met de markt om de laatste ontwikkelingen te horen, kennis te delen en nieuwe inzichten op te doen die ons helpen om continu te verbeteren. En ons contact met de Plant Empowerment implementatiepartners speelt daarin een sleutelrol,” vervolgt hij.

Bovenal heeft Lucas gemerkt dat het werken volgens de Plant Empowerment principes de focus heeft verlegd van subjectieve intuïtie naar objectieve gegevens. “Dat levert pittige discussies op!”, zegt hij. “We hebben een zeer ervaren teler in ons team die al meer dan 20 jaar in de tomatenbusiness zit. We zien het als een uitdaging om hem ervan te overtuigen dat we dingen mogen uitproberen op basis van de data-inzichten, en het geeft voldoening om te zien dat hij steeds meer vertrouwen krijgt in de data als hij ziet dat het ook echt werkt.”

Ondersteuning voor besluitvorming

De wortelzone is één gebied waar die data-inzichten een groot verschil hebben gemaakt. In het voorjaar van 2020 heeft Den Berk Délice samen met Saint-Gobain Cultilene CARA MET-sensoren geïnstalleerd die continu het watergehalte, de temperatuur en de EC in het substraat in de gaten houden en draadloos communiceren via de cloud. Alle gegevens worden weergegeven in het Saint-Gobain Cultilene dashboard op het LetsGrow.com platform. “Dit ondersteunt onze besluitvorming echt. Smaak is voor ons heel belangrijk; we streven naar een brix van 10,5 in onze tomaten om de gewenste zoetheid te bereiken. De brixwaarde wordt vooral beïnvloed door de EC in het substraat, dus als de brixwaarde onder de 10 zakt, is dat het eerste waar we naar kijken – en die gegevens hebben we nu constant binnen handbereik.”

Alle gegevens hebben een aantal interessante interacties aan het licht gebracht, volgens Lucas: “We kunnen bijvoorbeeld zowel de EC als het stralingsniveau gedurende de dag zien veranderen om te bepalen wanneer het het beste moment is om de EC te verlagen. En vorig jaar stelden de gegevens ons in staat om te experimenteren met de EC-verlaging in combinatie met zowel onze irrigatie- als ventilatiestrategie. In de juiste combinatie bleven de planten langer actief en waren ze veel beter in balans wat betreft fotosynthese en het koel houden van zichzelf, zonder plantstress.”

Prioriteit geven aan vochtigheid

Een andere verandering als gevolg van de Plant Empowerment-aanpak is een beter begrip van de rol van vochtigheid en screening. “In het verleden waren we vooral gericht op de temperatuur in de kas, maar dankzij de data-inzichten maken we steeds meer gebruik van de luchtvochtigheid om een actief klimaat te creëren – vooral in het voorjaar en de zomer – door onze ventilatie-, belichtings- en verwarmingsstrategieën af te stemmen op de omstandigheden buiten”, zegt Lucas. “En onze schermleverancier Ludvig Svensson, een andere implementatiepartner van Plant Empowerment, heeft ons geholpen om een schermstrategie te ontwikkelen om de optimale temperatuur te behouden, niet alleen in de kas maar ook in de planten zelf. Op koude dagen maken we nu intensiever gebruik van scherming om energieverlies via de bovenkant van de planten te voorkomen; het is belangrijk om ze warm te houden om actieve groei te stimuleren. We laten de schermen echter altijd zo’n 15-20% open, zodat het vocht kan ontsnappen. Over het geheel genomen zijn we dus veel meer gericht op het bereiken van de juiste vochtbalans – zowel wat betreft wat de planten krijgen als wat ze produceren.”

De nieuwe kas die momenteel in de Salmmeir-faciliteit wordt gebouwd, zal worden uitgerust met een hybride bovenbelichtingssysteem met LED’s van 265 mmol in plaats van de 180 mmol die momenteel wordt gebruikt. “Nu we het klimaat nog beter onder controle hebben en een betere plantbalans kunnen handhaven dankzij de Plant Empowerment-aanpak, denken we dat we met hogere lichtintensiteiten en gedurende langere perioden kunnen werken. Sommige rassen zullen natuurlijk beter presteren onder meer licht dan andere, dus het blijft een kwestie van de gegevens combineren met onze eigen inzichten en experimenteren met zaken als plantafstanden. Maar de gegevens geven ons een uitstekende basis om mee te beginnen.”

Duurzaamheid

Last but not least is duurzaamheid belangrijk voor Den Berk Délice. Zo werkt het bedrijf voortdurend aan het verder verbeteren van het gesloten watersysteem, plus de bouw van een nieuwe opslag- en sorteerfaciliteit die wordt uitgerust met zonnepanelen en direct wordt aangesloten op het netwerk van een lokaal industriepark voor de terugwinning van thermische energie. “Groeien in lijn met de Plant Empowerment principes ondersteunt ook een duurzame aanpak,” zegt Lucas. “Naarmate de agrovoedingsindustrie verder opschaalt, zullen gegevens telers in staat stellen om steeds grotere teeltgebieden te beheren. En door kennis te delen, nieuwe inzichten te verwerven en ons gebruik van de allernieuwste technologieën te optimaliseren, kunnen we een betere opbrengst genereren uit elke vierkante meter met een optimaal gebruik van middelen – en dat vind ik persoonlijk het belangrijkst”, besluit hij.

Van Lipzig Tuinderijen

In de afgelopen 20 jaar heeft LetsGrow.com een groot aantal trouwe klanten mogen verwelkomen binnen LetsGrow.com. Zo ook Van Lipzig Tuinderijen. Zij zijn een familiebedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in de teelt van kwalitatief hoogwaardige komkommers. Door de plantbalansen in stand te houden heeft deze data gedreven en innovatieve organisatie geleerd hoe ze sterke en weerbare komkommergewassen kunnen telen.

Met jarenlange ervaring in de rozenteelt, ging Peter van Ninhuys in 2017 aan de slag als Teeltmanager bij Van Lipzig Tuinderijen. “Van Lipzig Tuinderijen was op dat moment op zoek naar een Teeltmanager met een frisse blik om de principes van Plant Empowerment te implementeren”, geeft Peter aan. Binnen een tijdsbestek van drie jaar leerde Peter hoe hij een sterker en weerbaarder komkommergewas kon telen met een meer gezonde wortelzone. De organisatie gebruikte een stapsgewijze aanpak, waarbij ze continu op zoek gingen naar de beperkende factor van hun teeltproces. Hiermee voorkwam de organisatie ziektes en optimaliseerde de fotosynthese van de gewassen.

Eye-openers voor een optimaal rendement van het lichtgebruik
Peter: “Afgelopen jaar hebben we nog meer het Plant Empowerment principe in de praktijk toegepast. We hebben onze ventilatiestrategie aangepast door aan de lijzijde en windzijde van de kas op exact hetzelfde moment te ventileren. Dit resulteert in een gelijkmatiger groeiklimaat, een betere luchtvochtigheid en een verlaging van de binnentemperatuur”. Het bedrijf hecht veel belang aan real-time inzicht in de groeifactoren van het gewas, om al deze verschillende groeifactoren te optimaliseren en te standaardiseren. Peter benadrukt: “klimaatmanagement is de kern van mijn dagelijkse routine, het analyseren en verbeteren van alle groeifactoren door gebruik te maken van de proces computer van Hoogendoorn Growth Management en het platform MyLetsGrow van LetsGrow.com”.

Bij Van Lipzig Tuinderijen zijn diverse producten van LetsGrow.com in gebruik om nog meer inzichten te verkrijgen. Een daarvan is de Thermoview 48™. Deze kan de warmste, koudste en gemiddelde temperatuur in kaart brengen en een foto in zowel warmtebeeld als gewoon visueel beeld tonen en vastleggen. Al deze gegevens zijn gemakkelijk in te zien via MyLetsGrow.

 

Met de Thermoview 48™ is goed te monitoren of de kop van de plant niet te veel afkoelt. In dit overzicht is te zien dat de schermen om 15.00 uur dicht gaan vanwege een naderende regenbui.
De komkommer blijft hierdoor tot ruim drie uur warmer dan de temperatuur van de omgeving en plant zelf. Voor Peter is de Thermoview 48™ een onmisbare schakel geworden binnen de tuinbouworganisatie.

Ook werken zij met het Trutina systeem. Dankzij het Trutina systeem is Peter in staat om gewasgedrag te analyseren, met als uitkomst het genereren van inzichten waarmee hij de behoefte van zijn teelt beter leert begrijpen en de teeltstrategie kan bijsturen om het hoogst mogelijke rendement te bereiken.

Komkommers empoweren met digitalisering
Peter vervolgt: “Het telen van komkommers brengt dagelijks uitdagingen met zich mee. Het groeiklimaat dient namelijk 24/7 gemonitord te worden. Door onze processen te digitaliseren met LetsGrow.com zijn we in staat om ons gewas te empoweren. Door middel van de klimaatmonitor van LetsGrow.com is fact-based besluitvorming mogelijk. Peter: “Als ik op een bepaald moment niet tevreden ben over het uiterlijk van een gewas, analyseer ik altijd de feiten en cijfers.

LetsGrow.com maakt het mogelijk om alle teeltdata in te lezen, te visualiseren en te analyseren. Dit alles gemakkelijk weergegeven op MyLetsGrow. Iedere glastuinbouwteler kan zich aansluiten bij LetsGrow.com om inzicht te krijgen in wat er in de kas gebeurt. Door slim gebruik te maken van uw eigen data, leveren wij analyses en adviezen die leiden tot een hoger rendement; onder andere door kwaliteitsverbetering van de productie en nauwkeurige oogstprognoses.

Houd je gewas in balans in de winterperiode

Met de Kerst en Oud en Nieuw op komst is het bekend dat op het Noordelijk halfrond het stralingsniveau afneemt, wat resulteert in een daling van de buitentemperatuur. Door minder ventilatie wordt de luchtvochtigheid in de kas hoger. Dergelijke omstandigheden kunnen de ontwikkeling en de groei van planten verminderen, terwijl de risico’s voor condensatie op bladeren en botrytis toenemen. Daarom vindt u hieronder een aantal tips om uw gewas te beschermen en in balans te houden.

Tip 1 | Microben
De ontwikkeling van een sterk wortelstelsel bij de start van de teelt is essentieel voor de totale teeltcyclus. Dit kan worden ondersteund door het inbrengen van nuttige microben in uw substraat.

Tip 2 | Luchtbeweging
Zorg voor voldoende luchtbeweging, vooral ’s nachts, rondom het gewas. Dit bevordert een gezond microklimaat, en ondersteunt de plantactiviteit dus de verdamping en daarmee de nutriënten opname.

Tip 3 | Energiescherm
Zet uw energiescherm in om uitstraling en dus koude plantenkoppen te voorkomen, want dat kan leiden tot een groeibeperking voor uw planten. Door optimaal gebruik te maken van uw energiescherm kunt u vooral de homogeniteit van uw kasklimaat verbeteren en bovendien het energieverbruik verlagen.

Tip 4 | Planttemperatuur meter
“Meten is weten”. Gebruik een planttemperatuurmeter om de temperatuur van uw gewas te meten en te zien hoe deze reageert op variaties van instraling en uw klimaatregeling. In combinatie met andere klimaatfactoren geeft de planttemperatuur waardevolle informatie over de energie- en waterbalans van de plant.

Tip 5 | Irrigatie
Geeft niet te weinig, maar ook niet te veel water. Juist bij lage instraling verdampt het gewas veel minder. Door de watergift af te stemmen op de werkelijke behoefte van het gewas, op basis van de verdampingsenergie of het stralingsniveau bereikt u tevens het optimale watergehalte en zuurstofniveau in de wortelzone.

Tip 6 | Temperatuur van het irrigatiewater
Bewaak de temperatuur van de wortels. Vaak staan waterbassins buiten de kas, wat betekent dat de temperatuur van het irrigatiewater afhangt van de buitenomstandigheden. Bij lage temperaturen kan dit leiden tot een wortelzonetemperatuur van minder dan 15°C of zelfs lager. Dit beperkt de wateropname door de planten en heeft vaak ook condensatie op lagere plantendelen (met name stengels) tot gevolg.

Tip 7 | Hommels en bestuiving
In het geval van kunstmatige belichting moet u er rekening mee houden dat het lichtspectrum anders is dan dat van de zonnestraling. In combinatie met te weinig natuurlijk zonlicht kan dit het oriëntatievermogen van hommels verstoren en het aantal hommels in de kolonie verminderen, wat ten koste gaat van de bestuiving.

Bovengenoemde tips kunnen helpen om uw gewas beter in balans te houden en het rendement van uw teelt te verhogen. Omdat de eigenschappen van uw kasconstructie en apparatuur kunnen variëren, dient u deze tips aan uw eigen situatie aan te passen.

Tot slot is onze belangrijkste suggestie om altijd te beginnen met een goed plan voor de opzet van de teelt en het bijbehorend kasklimaat. Door het maken van een plan bent u zich bewust van uw doelstellingen en kunt u beter beoordelen of aanpassingen nodig zijn.

Student Eric paste wiskunde toe in een bloemenkas

Wiskunde en gerbera’s. Strakke formules en kleurige bloemen. Die combinatie ligt écht niet zo voor de hand als je net denkt alles te snappen over snijpunten, parabolen, logaritmen, sinus en cosinus. Toch doet voormalig student Toegepaste Wiskunde Eric van der Sluis prachtig werk voor LetsGrow.com. Hij ontwikkelde voor het bedrijf een model om gerbera’s te detecteren en traceren. Door zijn werk kan iedere gerberateler op de voet volgen hoe hard iedere plant groeit en wanneer die geoogst kan worden.

Je hebt een wiskundeknobbel. Maar wat wil je daarmee gaan doen? Voor Eric was dat 4 jaar geleden al duidelijk. Hij wilde die inzetten om een bedrijf beter te laten draaien. Nu hij bijna is afgestudeerd, heeft hij dat ideaal nog steeds. “Ik heb tijdens mijn stage gewerkt met gerbera’s. Maar de mogelijkheden van toegepaste wiskunde zijn natuurlijk veel breder. Ik kan voor een bedrijf software gaan ontwikkelen. Of me bezig gaan houden met data-analyse.”

Detectie en tracking

“Voor de gerberatelers die klant zijn bij LetsGrow.com heb ik een nieuw model ontworpen voor detectie en tracking. Neem nou die teler. Die wil weten hoe zijn planten erbij staan en wanneer hij ze kan oogsten en naar de veiling kan brengen. Dan kan hij ervoor kiezen om elke dag door de kassen te lopen. Het is veel handiger om in een gerberakas een camera te plaatsen. Die neemt iedere dag een nieuwe foto van de gerbera’s. Ik heb iedere bloem een eigen identiteit gegeven. Zo kan de teler elke plant volgen tot en met de oogst. Op basis van het beeldmateriaal dat in de cloud wordt opgebouwd, weet hij hoeveel bloemen straks kunnen worden geoogst. Hoeveel nieuwe bloemen er op een dag of in een week bij komen. Of sommige percelen beter groeien dan andere. Dat ziet hij allemaal op zijn computer. Dat werkt veel efficiënter dan toen hij nog iedere dag zijn kassen ging inspecteren.”

Opeens 30 leuke collega’s

De stage bij LetsGrow.com was Erics eerste kennismaking met het bedrijfsleven. “Mijn wereld is daardoor groter geworden. Ik had opeens 30 leuke jonge collega’s. Na een tijdje kende ik iedereen. Het was voor mij nieuw om gewoon iedere dag van 8 tot half 5 te werken. Om aan de verwachtingen van je collega’s te voldoen.”
Bron: De Haagse hogeschool

Dashboard vernieuwd op MyLetsGrow

Bij LetsGrow.com zijn wij altijd bezig met het innoveren en het gebruiksvriendelijker maken van MyLetsGrow; hét wereldwijde tuinbouwdataplatform. Daarom hebben wij de functionaliteiten en weergave van onze dashboards vernieuwd.

LetsGrow.com zet data om in informatie, door de telers te ondersteunen bij het begrijpen van deze data kunnen telers beslissingen nemen en hun teeltproces optimaliseren. Dit doen wij door middel van onder andere trainingen die specifiek op de wensen en behoeften van de klant worden ingericht.

Innoveren en veranderen doen wij niet alleen; onze klanten staan hierbij centraal. De gebruikerservaringen en de wensen van de klanten zijn onze drijfveer. Om onze klanten zo volledig mogelijk te ondersteunen is het extra belangrijk dat de data zo overzichtelijk en makkelijk mogelijk wordt weergegeven en beschikbaar wordt gemaakt. Op deze manier kunnen zij snel en eenvoudig zelfstandig aan de slag met hun data.

 

“De koppeling met LetsGrow.com is dé ‘slimmigheid’ van Rainlevelr” – Erwin Hofman

In Rainlevelr dragen Nederlandse tuinders bij aan droge voeten door vóór een zware regenbui ruimte te maken in hun hemelwaterbassin of silo. Dat doen ze op vrijwillige basis. Delfland informeert de tuinders over de neerslagverwachting en laat weten wanneer meer ruimte nodig is. Eenmalig vergoedt Delfland de extra voorzieningen, de tuinder werkt ermee en onderhoudt ze. Door deze samenwerking is er minder risico op wateroverlast en is er minder snel waterschade.

Het vernuft van Rainlevelr vindt Erwin Hofman (Montera Techniek) de koppeling met LetsGrow.com.

“Daardoor kan Delfland zien hoeveel ruimte beschikbaar is in de bassins en in combinatie met de neerslagverwachting berekenen hoeveel ruimte vrijgemaakt mag worden bij de deelnemers van Rainlevelr.”

Op basis van de verwachte neerslag wordt er berekend hoeveel er vrijgemaakt mag worden bij de deelname aan Rainlevelr.

“Doordat de teler zelf beslist of hij de klep openzet, is de drempel om deel te nemen laag. Je wilt immers in droge tijden geen tekort aan gietwater hebben. Een collectief bassin waar tuinders in droge tijden weer gebruik van kunnen maken, is er niet, misschien iets om over na te denken.”

Bron: Rainlevelr nieuwsbrief

Spaans webinar: Oogstprognoses

Op 10 september 2020 organiseert LetsGrow.com een Spaanstalig webinar. Onze experts leggen aan de LetsGrow.com-gebruikers en andere belanghebbenden wereldwijd uit hoe LetsGrow.com AI toepast om het groeiproces van de gewassen te optimaliseren. De voornaamste reden voor dit webinar is om gebruikers te informeren over hoe zij het rendement kunnen vergroten en een nauwkeurige oogstprognose te maken.

In slechts één uur van uw tijd informeren onze experts u over de LetsGrow.com-tools die uw bedrijf winstgevender maken en hoe u kunt anticiperen op de markt. Bovendien wordt uitgelegd hoe u een hoger rendement behaalt en hoe u kunt vooruitlopen op wat er in de kas gebeurt of gaat gebeuren.

AI: Machine Learning
Technologische vooruitgang heeft ons in staat gesteld om snel te evolueren naar een wereld waarin computers een onmisbare rol spelen; niet alleen om informatie te beheren en op te slaan. De huidige Machine Learning-systemen dragen bij aan het vergroten van het menselijk redeneervermogen. Op deze manier wordt het mogelijk om in een korte tijd problemen op te lossen en hierop de anticiperen.

AI-systemen hebben de mogelijkheid om in een korte tijd grote hoeveelheden informatie te genereren, analyseren en correleren, waardoor het de perfecte tool is voor het creëren van bijvoorbeeld oogstprognoses. Machine Learning opent de deuren voor het behalen van betere resultaten en het optimaliseren van teeltprocessen.

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan dit webinar? Dat kan! Klik hier om u aan te melden.