Gebr. Van Duijn

De auberginekwekerij van Gebr. Van Duijn is al heel wat jaren actief met het kweken van hoge kwaliteit aubergines. Het bedrijf, ontstaan in 1962, heeft zich door de jaren heen flink uitgebreid en geïnnoveerd. In totaal beslaan de kassen van Gebr. Van Duijn een grootte van ruim 27,5 hectare. Deze zijn verdeeld over drie locaties in Westdorpe (12,5 hectare), Steenbergen (8,5 hectare) en Oosterland (6,5 hectare) in provincie Noord-Brabant en Zeeland. Op alle locaties van deze teler worden aubergines zorgvuldig geteeld en staat de plant centraal. De aubergines van Gebr. Van Duijn groeien op de onderstam van een tomatenplant. Deze onderstam draagt bij aan een constante en efficiënte groei van het gewas. De onderstam van de plant geeft de zekerheid dat de wortel een constante groei behoudt met uiteindelijk aubergines van hoge kwaliteit als resultaat. Gebr. Van Duijn gebruikt het platform van LetsGrow.com voor verschillende manieren van data verzameling, visualisatie en analysering.

Data naar een hoger niveau tillen

Wij spraken met Luuk van Duijn, Sinds 2016 teeltmanager op locatie Steenbergen en sinds 2019 ook van locatie Westdorpe. Luuk is voor LetsGrow.com geen onbekende. Hij liep stage bij LetsGrow.com tijdens zijn opleiding Tuinbouw en Akkerbouw aan de HAS in Den Bosch. Gebr. Van Duijn is aangesloten bij coöperatie Growers United en loopt samen met de telers van de productgroep Purple Pride excursie via het platform van LetsGrow.com. Toen Luuk in 2016 in dienst trad bij het bedrijf is er gestart met het uitbreiden van het gebruik van LetsGrow.com bij Gebr. Van Duijn. Luuk vult aan; “Omdat er veel locaties zijn die allemaal op hun eigen manier data genereren, is het belangrijk eenzelfde platform te hebben die alle data inzichtelijk maakt. Dan wordt de data naar een hoger niveau getild en is het vergelijkbaar. Allereerst is er toen gestart met het vergelijken van klimaatgegevens van verschillende locaties. Vervolgens is de eerste stap gezet richting gewasregistraties en het vergelijken van plant- en watermonsters”. Hedendaags haalt LetsGrow.com data op uit de handmatige registraties, de klimaatcomputer, verschillende sensoren, de sorteermachine en maakt men foto’s van het gewas. Al deze data komt overzichtelijk samen op de dashboards van Gebr. Van Duijn op het platform MyLetsGrow.

Het vergelijken van klimaatgegevens was de eerste stap. Luuk legt uit: “Het vergelijken van de klimaatgegevens van de verschillende locaties werd al gedaan op etmaalniveau, maar eigenlijk gaf deze data te weinig bruikbare informatie. Je kunt namelijk twee telers naast elkaar zetten met beide een etmaal van 22 graden. Maar wanneer de ene teler vlak stookt en de andere teler een dif-strategie hanteert van 4 graden, resulteert dit uiteindelijk in een ander type plant. Een periode van bijvoorbeeld dag of nacht of een kortere periode zou in dit geval dan dus accurater zijn. Bij LetsGrow.com is vijfminutendata zelfs mogelijk”.

De uitbreiding van LetsGrow.com met accurate gewasregistratie

Het doel van Gebr. Van Duijn is om nog meer data via LetsGrow.com te visualiseren. “Met LetsGrow.com zijn we in staat om keuzes in de teelt te onderbouwen met feitelijke gegevens. Zo kunnen we ons bedrijfsresultaat uiteindelijk naar een hoger niveau brengen”. Luuk geeft aan dat de modules met klimaat, water en meteo tot zijn favorieten behoort; “Dit is de module waar het mee begonnen is en die door mij en mijn collega’s het meeste gebruikt wordt. Iedere dag kun je real-time vergelijken met collega’s en andere locaties. Dit zorgt ervoor dat wij de ontwikkelingen in de teelt goed inzichtelijk hebben”.

De afgelopen jaren is het gebruik van LetsGrow.com door Gebr. Van Duijn steeds meer uitgebreid. Zo is er ook gestart met de aubergine gewasregistratie. Luuk legt uit: “Voorheen hield iedere teler van iedere locatie zelf zijn gewasregistratie bij. Door dit met elkaar via de LetsGrow.com app in te voeren, worden er steeds minder onnodige fouten gemaakt in de berekeningen. Tevens wordt er tijdswinst behaald. Er is nu een vast moment waarop de registraties gedaan worden en zo kun je de gegevens direct vergelijken met andere data, zoals bijvoorbeeld het klimaat. Het is daarnaast ook gemakkelijk om toekomstige collega’s inzicht te geven in de data, omdat de data goed bewaard blijft. Deze veilige opslag van onze data zorgt er ook voor dat we die data in de toekomst weer kunnen gebruiken”.

Een toekomst met Machine Learning

Wanneer we Luuk vragen naar het doel voor de komende jaren dan is het antwoord duidelijk: “Ons doel is om nog meer data aan het platform van LetsGrow.com te koppelen. De mogelijkheden op het gebied van bijvoorbeeld Machine Learning zijn vol in ontwikkeling. Als we er nu al voor kunnen zorgen dat onze data inzichtelijk is en men op dezelfde manier met de data leert werken, zorgt dat ervoor dat we in de toekomst snel kunnen schakelen. Bijvoorbeeld wanneer de ontwikkelingen kansen voor ons gaan bieden”.

Gebr. Van Duijn werkt hard aan dit doel en is dit jaar zelfs in samenwerking met Purple Pride en LetsGrow.com gestart met het ontwikkelen van een goed werkende oogstprognose voor hun aubergines. Luuk legt hierover uit: “Ieder jaar waren er een aantal momenten waarop er mis geprognotiseerd werd. Zonde, want het kan preciezer. LetsGrow.com helpt ons hierbij. Tijdens een tweewekelijks overleg zitten we met de telers van verschillende locaties bij elkaar en bespreken we de resultaten van de nieuwe oogstprognose. Zo vinden we de missing link in bijvoorbeeld onze registraties of data gebruik. Door deze foutjes naar boven te halen kunnen we de oogstprognose finetunen en nog optimaler inzetten”.

Het finetunen van de prognose zorgt ervoor dat uitbreiding mogelijk is. Er is nu zelfs een koppeling gemaakt met hun Aweta sorteersysteem: “In de aubergines werken we met verschillende gewichtsklassen en de bedoeling is dat wij deze gewichtsklassen prognosticeren richting onze verkoop. Want wanneer we goed in kaart hebben wat de voorspelde productie per gewichtsklasse gaat zijn, kan de verkoop hier op inspelen. Deze data is voor ons dus essentieel”, aldus Luuk.

Duidelijk is dat Gebr. Van Duijn in samenwerking met Purple Pride en LetsGrow.com de komende jaren blijft innoveren, maar uiteindelijk zijn er maar een aantal dingen belangrijk voor deze teler, namelijk; groei, aandacht en plezier. Dat brengt hen succes volgens Luuk. Hier zijn wij bij LetsGrow.com het natuurlijk mee eens.

Spaans webinar: Oogstprognoses

Op 10 september 2020 organiseert LetsGrow.com een Spaanstalig webinar. Onze experts leggen aan de LetsGrow.com-gebruikers en andere belanghebbenden wereldwijd uit hoe LetsGrow.com AI toepast om het groeiproces van de gewassen te optimaliseren. De voornaamste reden voor dit webinar is om gebruikers te informeren over hoe zij het rendement kunnen vergroten en een nauwkeurige oogstprognose te maken.

In slechts één uur van uw tijd informeren onze experts u over de LetsGrow.com-tools die uw bedrijf winstgevender maken en hoe u kunt anticiperen op de markt. Bovendien wordt uitgelegd hoe u een hoger rendement behaalt en hoe u kunt vooruitlopen op wat er in de kas gebeurt of gaat gebeuren.

AI: Machine Learning
Technologische vooruitgang heeft ons in staat gesteld om snel te evolueren naar een wereld waarin computers een onmisbare rol spelen; niet alleen om informatie te beheren en op te slaan. De huidige Machine Learning-systemen dragen bij aan het vergroten van het menselijk redeneervermogen. Op deze manier wordt het mogelijk om in een korte tijd problemen op te lossen en hierop de anticiperen.

AI-systemen hebben de mogelijkheid om in een korte tijd grote hoeveelheden informatie te genereren, analyseren en correleren, waardoor het de perfecte tool is voor het creëren van bijvoorbeeld oogstprognoses. Machine Learning opent de deuren voor het behalen van betere resultaten en het optimaliseren van teeltprocessen.

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan dit webinar? Dat kan! Klik hier om u aan te melden.

Greenco

De Data Driven route naar nauwkeurige oogstprognoses

In de afgelopen jaren is de Data Driven Growing-strategie steeds belangrijker geworden voor de glastuinbouwsector. Deze strategie combineert plantfysiologie met kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence; AI) en algoritmes op basis van data uit de kas. Dit helpt telers bij het analyseren van oogstprognoses en het in evenwicht houden van de plantbalansen. Hierdoor kunnen telers de kwantiteit en kwaliteit van hun productie optimaliseren. De route naar Data Driven Growing is geen blauwdruk; iedere teler kiest een eigen strategische richting en kan de strategie in eigen tempo implementeren.

Greenco

Sommige telers kiezen ervoor bewezen teeltstrategieën toe te passen, terwijl anderen proberen onontdekte teeltstrategieën te vinden. Een voorbeeld van deze laatste groep is Greenco, de internationale teler van snackgroenten. Verborgen in een zee van data vinden zij constant nieuwe inzichten over plantcondities en plantgezondheid. Door de toepassing van Data Driven Growing-principes heeft Greenco een innovatiestrategie ontwikkelt waarmee ze constant vooruit gaan. Met deze strategie anticipeert Greenco sneller op potentiële problemen en veranderende weersomstandigheden. Hiermee worden de klimaatomstandigheden in de kas geoptimaliseerd, wat leidt tot maximale teeltopbrengsten.

Niels Roijakkers | Teeltmanager | Greenco

Acht jaar geleden is Greenco de route naar Data Driven Growing gaan volgen. Dit was een geleidelijk proces van kleine stappen. In eerste instantie werd begonnen met het vergelijken van handmatig ingevoerde data met de automatische door sensoren gegenereerde data. De toegevoegde waarde van het dataplatform werd steeds duidelijker en uiteindelijk essentieel voor Greenco. Door gebruik te maken van data werden bijvoorbeeld de oogstprognoses nauwkeuriger en kan Greenco nu anticiperen op variërende groeiomstandigheden en de marktvraag. Door het combineren van data met plantfysiologie leren zij plantgedrag beter begrijpen.

Leren is een actief proces; Greenco daagt zichzelf continu uit om meer met minder te produceren. Door het toepassen van de oogstprognosemodule kan Greenco een week van tevoren een oogstprognose berekenen voor de komende vier weken. Deze module is aangepast op de groeicondities van snacktomaten. Met de Oogstprognosemodule kan Greenco hun productie afstemmen op de marktvraag en tegelijk anticiperen op veranderende weersomstandigheden. Dankzij deze module heeft Greenco altijd de volledige controle.

In de Greenco “Control Room” worden alle teeltgegevens geanalyseerd om ervoor te zorgen dat de productie aansluit op de marktvraag en de duurzaamheid en kwaliteit van de producten wordt behouden. Greenco wil altijd voorop blijven lopen en zal ook in de toekomst gebruik blijven maken van nieuwe technologieën. Door het toepassen van een Data Driven Growing-strategie kan Greenco consumenten de mogelijkheid bieden om gemakkelijk gezond te eten.

Inzichten door data-analyse

Naast Greenco gebruiken vele andere telers de Oogstprognosemodule om de besluitvorming te verbeteren en de productie te optimaliseren. Door technologie te combineren met plantfysiologie kunnen nauwkeurige oogstprognoses worden verkregen. Met deze nieuwe analytische inzichten verbeteren telers hun bedrijfsprestaties.

Van groene vingers naar telen zonder handen

Waar tot op heden de groene vingers van de teler voldoende waren om beslissingen te nemen of om voorspellingen te doen, zien we dat dit steeds moeilijker wordt. Er ontstaat meer behoefte aan nauwkeurigere voorspellingen en het aantal mensen met groene vingers neemt fors af. Gelukkig kan Artificial Intelligence (AI) in de glastuinbouw helpen om dit verlies van kennis op te vangen. De LetsGrow.com-oogstprognose is de eerste stap naar het digitaliseren van de tomatenproductie.

De data die LetsGrow.com omzet naar nauwkeurige en betrouwbare prognoses dragen bij aan het behalen van een hoger resultaat voor de klanten. Telers(verenigingen) en handelaren worstelen er namelijk al jaren mee: “Hoeveel product kan ik de komende tijd verwachten?” en “Hoe ziet mijn arbeidsplanning eruit?”. De cijfers van de handmatige prognoses wijken vaak tientallen procenten af van de werkelijkheid. LetsGrow.com heeft het, met inzet van Machine Learning, mogelijk gemaakt om een oogstprognose te maken die tussen de 83% en 93% nauwkeurig is. Dit is een enorme stap voorwaarts!

In 2018 heeft LetsGrow.com de oogstprognose gelanceerd. Deze prognose wordt zeer positief ontvangen door de klanten. In het vierde kwartaal van 2017 heeft LetsGrow.com onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om Machine Learning in te zetten voor het creëren van oogstprognoses. Inmiddels zijn er ruim tien grote tomatentelers in Nederland die succesvol gebruik maken van de oogstprognosemodule.

Methodiek

De methodiek om tot een nauwkeurige en betrouwbare oogstprognose te komen, is gebaseerd op meerdere productiejaren van Greenco. Greenco is een internationale teler en verpakker van de lekkerste snackgroenten: snacktomaten, -paprika’s en -komkommers (bron: www.greenco.com). Door het inzetten van Machine Learning om de juiste correlatie uit het verleden te analyseren kan de productie voor de komende vier weken worden voorspeld. Ieder jaar komt er meer data in het oogstprognosemodel waardoor deze steeds nauwkeuriger wordt.

Al jaren verzamelt LetsGrow.com data van en voor de klanten. Hoe mooi is het als deze data door iedere teler afzonderlijk ten gelde wordt gemaakt door daar een goed werkend oogstprognosemodel van te maken? Door onze plantkundige achtergrond te combineren met Machine Learning kunnen we snel schakelen om zeer nauwkeurige analyses, zoals deze prognose, voor onze klanten te verzorgen.

Vraag en aanbod

Er is in de glastuinbouwprocesketen een groeiende vraag naar een betere afstemming van vraag en aanbod. Door onbalans in vraag en aanbod ontstaat er enorme verstoring in de markt. De ene keer is er teveel product en de andere te weinig. Het gevolg is een niet optimale prijsvorming van het product. Met een goede prognose is dit veel beter af te stemmen waardoor de prijsvorming uiteindelijk omhoog gaat. Er zijn immers veel minder missers in de markt.