• Inloggen
letsgrow logo mobiel

De tuinbouw is zeer geschikt voor benchmarks

Edwin van der Knaap500

 

Hoe komt het dat de ene rozenteler zo veel meer stelen produceert dan de andere? Een eenvoudige vraag, maar het antwoord is complex, vertelt bedrijfsvoorlichter Edwin van der Knaap van DLV Plant B.V. "Met LetsGrow.com kan ik relaties vinden die op het eerste gezicht niet te zien zijn."

 

"De ene teler heeft een omzet van € 80 per vierkante meter, de andere € 180", vertelt Edwin van der Knaap van DLV Plant B.V. De grote vraag is: waardoor komt dat verschil? Vaak wordt gedacht dat het een kwestie van groene vingers is, maar dat klopt maar ten dele, aldus de bedrijfskundig adviseur. "Het verschil is voor het grootste deel te verklaren door de inrichting van de kas en de operationele strategie."
Dat betekent dat het in principe mogelijk is te zoeken naar de beste inrichting en de beste teeltstrategie. Probleem daarbij is dat telers een heel arsenaal aan sturingsmogelijkheden hebben: klimaat, CO2, groeilicht, water, noem maar op. Welke ingreep zorgt nu voor het beste resultaat, en hoe verhouden de verschillende instellingen zich tot elkaar? Voor het antwoord op die vraag moeten dus tal van factoren met elkaar vergeleken worden. En daarvoor gebruikt Van der Knaap LetsGrow.com.

 

Rozenmodule
Van der Knaap startte zo'n vijftien jaar geleden als teeltkundig adviseur bij DLV Plant en is nu senior bedrijfskundig adviseur. Om de verschillen en hun effecten met elkaar te vergelijken ontwikkelde hij zo'n tien jaar geleden de eerste rozenmodule voor LetsGrow.com. "Ik hoorde dat LetsGrow.com destijds een module had voor de tomatenteelt en heb gevraagd of er ook een module was voor snijbloementeelt. Dat bleek niet zo te zijn."
De module die Van der Knaap in 2003 ontwikkelde met een PPO-collega en een aantal telers bevatte tal van variabelen, zoals productie, klimaatgegevens, arbeidsregistratie en energieverbruik. "Arbeid en energie bedragen samen zo'n 60 procent van de kosten van een teler, dus die variabelen moesten in ieder geval in het systeem worden opgenomen."

 

Beter dan intuïtie
Met de door Van der Knaap ontwikkelde rozenmodule zijn inmiddels nog veel meer variabelen met elkaar in verband te brengen. "Dingen die aanvankelijk niet met elkaar te vergelijken zijn, zijn met LetsGrow.com wél met elkaar te vergelijken. Met de rozenmodule van LetsGrow.com kun je dus de complexiteit reduceren, je kunt er verschillende informatiestromen mee bij elkaar brengen", vertelt de bedrijfskundige.
Zo bevat de rozenmodule een verdampingsmodel. Als de berekende verdamping te sterk afwijkt van het gemiddelde van meer telers, dan is er wellicht iets aan de hand, bijvoorbeeld met de drain. Zulke gegevens zijn meestal betrouwbaarder dan intuïtie, vindt Van der Knaap. "De tuinbouw is veel te professioneel voor die werkwijze. Alleen als je gevoel bevestigd wordt door cijfers uit meerdere bronnen, dan mag je aannemen dat je gevoel klopt."

 

Goede benchmark
Je zou kunnen zeggen dat Van der Knaap met LetsGrow.com aan 'data mining' doet: het gebruiken van grote datasets om oorzaken en gevolgen met elkaar te verbinden en conclusies te trekken. En het is volgens Van der Knaap tijd dat de tuinbouw beter gebruik maakt van de beschikbare data.
"De tuinbouw is zeer geschikt voor het uitvoeren van benchmarks. Dat komt doordat gewerkt wordt met natuurelementen, en de natuur kent veel wetmatigheden. Door die wetmatigheden kun je goed oorzaken en gevolgen met elkaar vergelijken. Neem de rozenteelt: daar komt inmiddels de helft van de productie tot stand door het gebruik van kunstmatig groeilicht."
Bovendien worden de randvoorwaarden voor een data gedreven aanpak steeds goedkoper. Kijk maar naar de dalende kosten voor sensoren, vertelt Van der Knaap. "Daardoor wordt het steeds goedkoper om te meten en te berekenen wat belangrijk is."


De Perfecte Roos
Duurzaamheid als leidraad in de regeling van een semi-gesloten kas is ook de kern van een project waaraan Van der Knaap, samen met de WUR momenteel werkt, namelijk De Perfecte Roos. "Ook hierbij gebruiken we LetsGrow.com voor het verzamelen van de data. Binnen dat project is tevens de ‘klimaatmonitor’ van Letsgrow.com ingezet als klimaatevaluatieinstrument. We maken daarvoor alle klimaatvariabelen afhankelijk van het groeilicht."
Overigens werkte Van der Knaap ook mee aan de ontwikkeling van de klimaatmonitor van LetsGrow.com. Van der Knaap: "Ik vind het leuk om blijvende oplossingen tot stand te brengen met en voor telers. Uiteindelijk moeten de telers het toch ook zelf kunnen, en nog belangrijker leren oppakken."


LetsGrow.com

Westlandseweg 190
3131 HX Vlaardingen

Postadres
Postbus 108
3130 AC Vlaardingen
T: +31 (0)10 460 81 08
F: +31 (0)10 460 80 00

Inloggen