• Inloggen
letsgrow logo mobiel

"Telers kunnen online meekijken met onze onderzoeken"

Jaarlijks ontvangt Demokwekerij Westland ruim 15.000 bezoekers , waarvan ruim 30% afkomstig uit het buitenland. Het succes? Demokwekerij Westland is een permanente tuinbouwexpositie met innovatieve oplossingen van Nederlandse toeleveranciers. LetsGrow.com is er vanzelfsprekend ook te vinden. Niet alleen in de demonstratieruimte, maar ook bij de onderzoeksactiviteiten.

In 2001 zocht een klein aantal tuinbouwtoeleveranciers, waaronder initiatiefnemer Metazet, een plek voor het tonen van innovaties. Inmiddels zijn er ruim 40 bedrijven aangesloten als participant van Demokwekerij Westland, aan de Zwethlaan in Honselersdijk. "Maar de Demokwekerij is meer dan een permanente expositie", vertelt projectmanager Lex Wubben. "Ons doel is: stimuleren en faciliteren van innovatie. We zijn het innovatieplatform voor de wereldwijde glastuinbouw. Daarom gebeurt hier ook onderzoek - onder meer naar teelttechniek, gewasbescherming en veredeling - en doen we aan kennisoverdracht door cursussen, trainingen en events."

Nieuwe locatie: WOW
Demokwekerij Westland en LetsGrow.com lijken een beetje op elkaar. Allebei verbinden ze partijen in de tuinbouw, zoals telers, telersverenigingen, teeltadviseurs, onderzoekers, veredelaars en toeleveranciers. LetsGrow.com doet dat digitaal, de Demokwekerij live. Wubben: "We hebben jaarlijks zo’n 200 rondleidingen. Die trekken ruim 15.000 bezoekers per jaar. Daarvan is ruim 30% afkomstig uit het buitenland. Daarnaast zijn hier veel evenementen, zoals onlangs de Gewasbeschermingsdagen: dan hebben we 300 telers op bezoek."

Ook op andere fronten brengt de Demokwekerij partijen bij elkaar. Zo werkt het samen met MBO Westland. Samen met die onderwijsinstelling, Stichting Greenport Food&Flower Xperience en de gemeente Westland nam de Demokwekerij bovendien het initiatief voor World of Westland (WOW). Dit wordt hét nieuwe kennis- & innovatiecentrum in het Westland. De Demokwekerij zal dan ook komend jaar met al haar activiteiten verhuizen naar de nieuwe locatie.

New Delhi en Bogota
Over onderwijs gesproken: de Demokwekerij ontwikkelt trainingsprogramma’s op maat. Die worden gevolgd door tuinbouwprofessionals wereldwijd. Zo was er onlangs een groep van tien Indiërs die in Nederland leerden hoe je efficiënt en effectief omgaat met teelt, techniek en arbeid. Bij New Delhi is inmiddels een hightech kas van 2,5 hectare gebouwd voor de teelt van komkommers, paprika, tomaat en aardbei. De activiteiten in de kas in India worden online gemonitord door de trainers van Demokwekerij Westland en waar nodig wordt er ondersteuning geboden.

Bij de tuinbouw universiteit in Bogota wordt een Horti-Simulator geplaatst, een kleine kas van 200 m2. Deze faciliteit maakt een onderdeel uit van een Train de Trainer-programma van Demokwekerij Westland. De ondersteuning op afstand vanuit Nederland gebeurt met LetsGrow. Het teeltverloop wordt vergeleken met exact dezelfde kas die geplaatst wordt bij Demokwekerij Westland. Colombiaanse kwekers, trainers en later ook de studenten, worden middels deze faciliteit praktisch getraind over de ins en outs van groententeelt.

Online meekijken
Bij beide internationale projecten gebruikt de Demokwekerij LetsGrow.com voor het monitoren en vergelijken. "Ideaal", vertelt Wubben. "We kunnen op afstand meekijken. Daarom leren we buitenlandse bedrijfsleven en agrarische studenten al in Nederland met LetsGrow.com te werken."

Maar LetsGrow.com speelt niet alleen bij het buitenlandse onderwijs een hoofdrol. Ook bij onderzoek dat in Honselersdijk plaatsvindt is LetsGrow.com een onmisbare tool, vertelt Arie de Jong, teeltmanager bij de Demokwekerij. "We doen veel teeltproeven. Telers kunnen online meekijken wat er in de kas gebeurt. En dat doen ze ook! Ik krijg met regelmaat vragen van telers over wat ze gezien hebben in een proef. Dankzij LetsGrow.com zijn telers dus veel directer betrokken bij onze proeven."

 

LetsGrow.com

Westlandseweg 190
3131 HX Vlaardingen

Postadres
Postbus 108
3130 AC Vlaardingen
T: +31 (0)10 460 81 08
F: +31 (0)10 460 80 00

Inloggen