• Inloggen
letsgrow logo mobiel

Nieuw model voor Chrysant

​Het nieuwe Chrysanten model berekent uit de invoer van plantgegevens, gegevens over korte- en lange dag en de oogstaantallen per gewichtsklasse een aantal belangrijke kengetallen voor de teelt. Zo wordt de verdeling over de gewichtsklassen berekend, maar ook de totalen over de teelt en de groei per dag.
Getagged in:
Lees Meer
437 Hits
0 reacties

Bepaling licht- en donkerperiode houdt rekening met "flitskier"

Vaak is het interessant om het gemiddelde van metingen te weten voor de licht- en de donkerperiode en de lengte ervan. De start- en eindtijdstippen van deze perioden kunnen automatisch bepaald worden met een PAR meting in de kas. In sommige teelten wordt echter een zogenaamde "flitskier" toegepast met de doeken. Deze flitskier verstoorde de bepalin...
Getagged in:
Lees Meer
551 Hits
0 reacties

Nieuwe berekening uitgroeiduur tomaat

​Voor een tomatengewas kan de uitgroeiduur nu berekend worden uit de registraties van "trosnummer bloei" en "trosnummer oogst". Het juiste aantal dagen wordt bepaald door terug te zoeken wanneer het trosnummer van de geoogste tros gebloeid heeft.
Getagged in:
Lees Meer
560 Hits
0 reacties

LetsGrow.com

Westlandseweg 190
3131 HX Vlaardingen

Postadres
Postbus 108
3130 AC Vlaardingen
T: +31 (0)10 460 81 08
F: +31 (0)10 460 80 00

Inloggen